Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Đại diện Quỹ Hiểu về trái tim tham gia Hội nghị tại Vương quốc Anh
Các tin khác

Diễn viên Chi Bảo - Chủ tịch Quỹ Hiểu về trái tim sẽ là khách mời đặc biệt trong Hội thảo Hòa nhập: công việc, quan hệ, cách sống do Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắt Ailen (SVUK) phối hợp với Vietsoc Cass tổ chức vào ngày 11/11/2014 tại Anh Quốc.


Hội thảo có 3 mục đích chính:

-Trao đổi kinh nghiệm cũng như bồi dưỡng kĩ năng mềm về việc nâng cao tính hòa nhập, thích nghi với môi trường sống và làm việc của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp trở về quê hương.

-Phác họa hình dung về đặc thù môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Anh; giới thiệu về cộng đồng trí thức trẻ Việt tại Anh và những thành công của du học sinh Việt trong môi trường làm việc chuyên nghiệp; đồng thời đề cập những khó khăn trong quá trình tìm việc, qua đó hướng dẫn và đề xuất với các bạn sinh viên về những yêu cầu kĩ năng trong quá trình tìm kiếm việc làm tại Anh.

-Giới thiệu tới các Vietsoc về các hoạt động thiện nguyện trong nước cũng như mong muốn và nguyện vọng của SVUK trong việc xây dựng khối du học sinh Việt đoàn kết, khao khát đóng góp vào hoạt động từ thiện chung của nước nhà; từ đó khuyến khích và kêu gọi sự tham gia của thành viên các Vietsoc, đồng thời hướng dẫn và giúp đỡ các Vietsoc về cách kết nối, xây dựng và tham gia các tổ chức, hoạt động thiện nguyện.

Một giải bóng đá của các du học sinh tại Anh

Tham gia Hội thảo có mặt ông Nguyễn Văn Thảo - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai len, Đại diện Vietpro – Tổ trức trí thức Việt trẻ thành công tại Anh, Đại diện hội người Việt Nam tại Anh cùng nhiều doanh nhân thành đạt.

Trong phần nói chuyện của mình, diễn viên Chi Bảo sẽ trao đổi về các khó khăn của du học sinh Việt tại Anh trong việc thích nghi với môi trường sống  và làm việc trong nước cũng như các yếu tố tác động tới việc hình thành những khó khăn đó: về lối sống, về môi trường làm việc, về giao tiếp; Hướng dẫn, đề ra giải pháp nhằm giúp du học sinh Việt tại Anh dễ dàng hòa nhập trở lại với môi trường trong nước.

Đại diện Vietpro đề cập cơ bản về đặc thù môi trường làm việc tại Anh, cộng đồng trí thức trẻ Việt thành công tại Anh, các khó khăn của sinh viên Việt khi bắt đầu bước quan môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Anh cũng như các kĩ năng cần thiết của sinh viên Việt để có thể hoà nhập tốt với cộng đồng và môi trường làm việc tại Anh.

Trong phần Giới thiệu, Kêu gọi và Kết nối, SVUK giới thiệu về hoạt động thiện nguyện trong nước và mong muốn được đóng góp cho mô hình thiện nguyện tại Việt Nam; Các Vietsoc thảo luận, đưa ra ý kiến, nguyện vọng và đề xuất về vấn đề Từ thiện.