Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Kiên Giang
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh An Giang
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Đồng Tháp
Hội Bảo trợ BNN, NTT & TMC Tỉnh Bến Tre
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Đak Lak
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Phú Yên
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Quảng Ngãi
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Nghệ An
Quỹ tài trợ VinaCapital