Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Tổ chức xã hội
Bệnh viện Nhân dân 115
Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM
Bệnh viện Tim Hà Nội
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Kiên Giang
Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Bệnh viện Trung ương Huế
Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Hà Nội
Bệnh viện Việt Đức Hà Nội
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa