Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Tổ chức xã hội
Quỹ bảo trợ Trẻ em Tỉnh Kiên Giang
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Bình Thuận
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Bạc Liêu
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Tây Ninh
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Vĩnh Long
Bệnh viện Nhân dân Gia định
Viện tim TP.HCM
Bệnh viện Tim Tâm Đức TP.HCM
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM
Bệnh viện Mắt TPHCM