Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ NTT, TMC & BNN Tỉnh Quảng Nam
Hội BNN, NTT & TMC Tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Vũng Tàu
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Long An
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Bình Dương
Hội Bảo trợ BNN, NKT & TMC Tỉnh Bình Phước
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Bình Phước
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh TIền Giang
Hội Bảo trợ BNN, NTT & TMC Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Tre
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Bạc Liêu