Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Tổ chức xã hội
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Huế
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Khánh Hòa
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Ninh Thuận
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Gia Lai
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Kon Tum
Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Tỉnh Trà Vinh
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Trà Vinh
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Cần Thơ
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP.HCM
Hội Bảo trợ Phụ nữ & Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng