Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Tổ chức xã hội
Tổ chức Nhân đạo Hoa sen
Tổ chức AOG
Tổ chức Trả lại tuổi thơ
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Hà Giang
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Thái Nguyên
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Bắc Ninh
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Hải Dương
Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Tỉnh Nam Định
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Tỉnh Hà Tĩnh
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Quảng Bình