Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Doanh nghiệp
CTy TNHH Văn Hóa Sáng Tạo Trí Việt
76,500,000vnđ
23/06/2014
CTy CP Phát Triển Thể Thao Điện Tử VN
150,000,000vnđ
23/06/2014
CTy TNHH Văn Hóa Sáng Tạo Trí Việt
128,000,000vnđ
21/04/2014
CTy CP Phát Triển Thể Thao Điện Tử VN
150,000,000vnđ
15/04/2014
Hệ thống KS Liberty Central Saigon Centre
4,800,000vnđ
07/04/2014
Tập đoàn Hoa Sen
510,000,000vnđ
21/02/2014
Công ty Canon Marketing Viet Nam/Cty CP Lê Bảo Minh
263,200,000vnđ
17/02/2014
Công ty Cổ phần Thời trang Thảo (LimeOrange)
20,000,000vnđ
27/01/2014
Công ty Thông Tin Di Động (VMS)
250,000,000vnđ
24/01/2014
Tập đoàn Lã Vọng
350,000,000vnđ
26/12/2013