Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Doanh nghiệp
CTY TNHH MTV TM TI KI
30,969,000vnđ
16/12/2014
CTY TNHH MTV TM TI KI
10,910,000vnđ
16/12/2014
Công ty TNHH BEIERSDORF Việt Nam
50,000,000vnđ
02/12/2014
Ceylon Tea Services - Dilmah Tea
150,000,000vnđ
27/11/2014
Công ty An Cường
50,000,000vnđ
19/11/2014
Air France (Việt Nam)
430,000,000vnđ
23/10/2014
Công ty TNHH Teamobi
269,407,200vnđ
14/10/2014
Phim "Bước Khẽ Đến Hạnh Phúc"
200,000,000vnđ
02/10/2014
Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện
50,000,000vnđ
15/09/2014
Bellany Ice Cream - Cando Co.,Ltd
1,000,000vnđ
28/08/2014