Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Chị Nguyễn Ngọc Diệp
200,000vnđ
06/10/2017
Anh Nguyễn Khôi Nguyên
200,000vnđ
03/10/2017
Nhà hảo tâm (03/10)
5,000vnđ
03/10/2017
Anh Dương Thiên Phú
200,000vnđ
03/10/2017
Nhà hảo tâm (03/10)
100,000vnđ
03/10/2017
Anh Hoàng Quốc Thịnh
100,000vnđ
01/10/2017
Chị Nguyễn Đặng Mai Trang
300,000vnđ
01/10/2017
Nhà hảo tâm (01/10)
300,000vnđ
01/10/2017
Chị Thủy
300,000vnđ
30/09/2017
Anh Huỳnh Bá Tân
300,000vnđ
30/09/2017
Nhà hảo tâm (30/09)
1,000vnđ
30/09/2017
Nhà hảo tâm (29/09)
1,000vnđ
29/09/2017
Anh Phạm Hoàng An
1,000,000vnđ
29/09/2017
Nhà hảo tâm (26/09)
1,000vnđ
26/09/2017
Na Na
1,000,000vnđ
25/09/2017