Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Chị Kỳ Anh
100,000vnđ
11/10/2017
Nhà hảo tâm (10/10)
500,000vnđ
10/10/2017
Nhà hảo tâm (10/10)
3,000,000vnđ
10/10/2017
Anh Trương Quốc An
4,000,000vnđ
10/10/2017
TikTok SG
500,000vnđ
09/10/2017
Chị Hiếu Trang
50,000vnđ
09/10/2017
Anh Nguyễn Đình Toàn
90,000vnđ
09/10/2017
Chị Lý Gia Hân
200,000vnđ
09/10/2017
Anh Nguyễn Võ Thành Trung
500,000vnđ
08/10/2017
Anh Diệp Bá Thông
5,000vnđ
08/10/2017
Nhà hảo tâm (07/10)
1,000vnđ
07/10/2017
Anh Trần Thắng Lợi
200,000vnđ
07/10/2017
Nhà hảo tâm (06/10)
62,129vnđ
06/10/2017
Chị Trần Phương Thảo
21,000vnđ
06/10/2017
Nhà hảo tâm (06/10)
1,000vnđ
06/10/2017