Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Nhà hảo tâm (26/06)
20,000vnđ
26/06/2018
Chị Nguyễn Thị Quyên
50,000vnđ
26/06/2018
Chị Nguyễn Thị Hoàng Anh
200,000vnđ
25/06/2018
Nhà hảo tâm (25/06)
100,000vnđ
25/06/2018
FC JIMIN
7,000,000vnđ
24/06/2018
Nhà hảo tâm (24/06)
1,000,000vnđ
24/06/2018
Na Na
500,000vnđ
23/06/2018
Nhà hảo tâm (23/06)
40,000vnđ
23/06/2018
Nhà hảo tâm (23/06)
5,000vnđ
23/06/2018
Nhà hảo tâm (22/06)
5,000vnđ
22/06/2018
Nhà hảo tâm (21/06)
20,000vnđ
21/06/2018
Chị Trần Thu Hoài (Hà Nội)
300,000vnđ
21/06/2018
Chị Ái Bình
200,000vnđ
21/06/2018
Nhà hảo tâm (21/06)
1,000,000vnđ
21/06/2018
Anh Đức Thọ
200,000vnđ
20/06/2018