Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Nhà hảo tâm (04/10)
500,000vnđ
04/10/2018
Nhà hảo tâm (04/10)
20,000vnđ
04/10/2018
Chị Phạm Thị Ngọc Hương
300,000vnđ
03/10/2018
Nhà hảo tâm (03/10)
20,000vnđ
03/10/2018
Chị Trương Thị Hoa Viên
500,000vnđ
02/10/2018
Chị Lê Thị Ánh Vi
2,000,000vnđ
02/10/2018
Chị Thủy
300,000vnđ
02/10/2018
Nhà hảo tâm (02/10)
20,000vnđ
02/10/2018
Chị Linh Nguyễn
200,000vnđ
02/10/2018
Chị Phạm Thị Ngọc Thúy
1,000,000vnđ
02/10/2018
Nhà hảo tâm (01/10)
300,000vnđ
01/10/2018
Chị Nguyễn Đặng Mai Trang
300,000vnđ
01/10/2018
Nhà hảo tâm (01/10)
20,000vnđ
01/10/2018
Nhà hảo tâm (28/09)
1,000vnđ
28/09/2018
Nhà hảo tâm (28/09)
20,000vnđ
28/09/2018