Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Bùi Thanh Thúy và Tôn Chi Quyên
2,265,500vnđ
05/02/2018
Chị Võ Thị Mỹ Ngọc
2,265,500vnđ
05/02/2018
Đinh Thế Huy và Nguyễn Thị Ái Vân
3,000,000vnđ
05/02/2018
Chị Nguyễn Phương Thảo
2,265,500vnđ
05/02/2018
Trần Như Hoàng và Bùi Thanh Ngọc
2,265,500vnđ
05/02/2018
Chị Linh Nguyễn
200,000vnđ
05/02/2018
Chị Phạm Thị Ngọc Hương
218,312vnđ
05/02/2018
Chị Võ Hồng Diệu
1,000vnđ
04/02/2018
Nhà hảo tâm (02/02)
20,000vnđ
02/02/2018
Anh Nguyễn Mạnh Tuấn
23,000vnđ
02/02/2018
Nhà hảo tâm (02/02)
2,000,000vnđ
02/02/2018
Chị Thủy
300,000vnđ
01/02/2018
Nhà hảo tâm (01/02)
20,000vnđ
01/02/2018
Nhà hảo tâm (01/02)
300,000vnđ
01/02/2018
Chị Nguyễn Thị Thúy Huỳnh
4,000,000vnđ
01/02/2018