Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Anh Dương Quang Hoàng Phước
100,000vnđ
27/10/2017
Anh Nguyễn Hữu Nghĩa
1,000,000vnđ
27/10/2017
Chị Nguyễn Đặng Mai Trang
300,000vnđ
26/10/2017
Na Na
1,000,000vnđ
26/10/2017
Gia đình Cô Châu
2,000,000vnđ
26/10/2017
Nhà hảo tâm (25/10)
600,000vnđ
25/10/2017
Nhà hảo tâm (24/10)
200,000vnđ
24/10/2017
Nhà hảo tâm (22/10)
1,000vnđ
22/10/2017
Chị Lê Thị Ngân
150,000vnđ
21/10/2017
Anh Nguyễn Minh Thành
100,000vnđ
21/10/2017
Nhà hảo tâm (20/10)
1,125vnđ
20/10/2017
Nhà hảo tâm (20/10)
1,025vnđ
20/10/2017
Nhà hảo tâm (20/10)
200,000vnđ
20/10/2017
Chị Trần Thu Hoài
300,000vnđ
20/10/2017
Anh Phạm Hoàng An
1,000,000vnđ
19/10/2017