Cá nhân
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Chị Tú Đào HVTT
128,503vnđ
02/07/2018
Anh Nguyễn Đình Toàn
120,000vnđ
02/07/2018
Chị Nguyễn Minh Thư (Hà Nội)
200,000vnđ
02/07/2018
Nhà hảo tâm (02/07)
20,000vnđ
02/07/2018
Anh Nguyễn Huy Trung
2,000vnđ
01/07/2018
Chị Nguyễn Nhung
500,000vnđ
01/07/2018
Nhà hảo tâm (01/07)
300,000vnđ
01/07/2018
Nhà hảo tâm (29/06)
2,000,000vnđ
29/06/2018
Chị Thủy
300,000vnđ
29/06/2018
Nhà hảo tâm (29/06)
40,000vnđ
29/06/2018
Nhà hảo tâm (27/06)
200,000vnđ
27/06/2018
Nhà hảo tâm (27/06)
20,000vnđ
27/06/2018
Anh Nguyễn Đình Bách
5,000,000vnđ
26/06/2018
Anh Tâm (Ninh Bình)
300,000vnđ
26/06/2018
Chị Phạm Thị Ngọc Thúy
1,000,000vnđ
26/06/2018