Cá nhân
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
TikTok SG
500,000vnđ
08/07/2018
Nhà hảo tâm (07/07)
300,000vnđ
07/07/2018
Chị Trần Thị Linh Thùy
100,000vnđ
06/07/2018
Bùi Thảo Minh
200,000vnđ
06/07/2018
Nhà hảo tâm (06/07)
20,000vnđ
06/07/2018
Chị Lý Gia Hân
1,000,000vnđ
06/07/2018
Anh Phạm Hoàng An
1,000,000vnđ
06/07/2018
Nhà hảo tâm (05/07)
20,000vnđ
05/07/2018
Chị Võ Thị Cẩm Châu
1,000,000vnđ
05/07/2018
Chị Phạm Thị Ngọc Hương
134,500vnđ
04/07/2018
Anh Huỳnh Bá Tân
300,000vnđ
04/07/2018
Nhà hảo tâm (04/07)
20,000vnđ
04/07/2018
Chị Linh Nguyễn
200,000vnđ
03/07/2018
Nhà hảo tâm (03/07)
20,000vnđ
03/07/2018
Anh Nguyễn Hữu Đức
100,000vnđ
02/07/2018