Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Anh Nguyễn Võ Thành Trung
500,000vnđ
03/11/2017
Anh Phạm Hoàng An
1,000,000vnđ
03/11/2017
Nhà hảo tâm (03/11)
90,000vnđ
03/11/2017
Nhà hảo tâm (01/11)
300,000vnđ
01/11/2017
Nguyễn Duy Nam
1,000vnđ
01/11/2017
Nhà hảo tâm (01/11)
1,000vnđ
01/11/2017
Chị Hiếu Trang
50,000vnđ
01/11/2017
Chị Huỳnh Khả Ái
200,000vnđ
01/11/2017
Anh Nguyễn Võ Thành Trung
500,000vnđ
31/10/2017
Chị Bùi Thị Thu Trang
100,000vnđ
31/10/2017
Anh Nguyễn Sỹ Việt Bách
5,000,000vnđ
31/10/2017
Anh Lê Thanh Tâm
2,000,000vnđ
31/10/2017
Chị Thuỷ
300,000vnđ
31/10/2017
Nhà hảo tâm (30/10)
1,000,000vnđ
30/10/2017
Anh Tạ Quốc Tuấn
100,000vnđ
28/10/2017