Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Chị Lý Gia Hân
200,000vnđ
07/02/2018
Chị Hoàng Thị Thanh Xuân
200,000vnđ
07/02/2018
Style Viet Travel
500,000vnđ
06/02/2018
Anh Huỳnh Đại Triều
8,000,000vnđ
06/02/2018
TikTok SG
500,000vnđ
06/02/2018
Nhà hảo tâm (06/02)
20,000vnđ
06/02/2018
Anh Hào và Võ Thị Hoàng Nhung
2,265,500vnđ
05/02/2018
Anh Lê Hoàng Bảo Khanh
1,000,000vnđ
05/02/2018
Chị Nguyễn Ngọc Hằng
2,265,500vnđ
05/02/2018
Anh Bùi Khương Duy
10,000,000vnđ
05/02/2018
Nhà hảo tâm (05/02)
20,000vnđ
05/02/2018
Nhà hảo tâm (05/02)
300,000vnđ
05/02/2018
Bùi Lê Khanh và Đặng Lê Thanh Hồng
2,265,500vnđ
05/02/2018
Anh Trương Quốc An
2,000,000vnđ
05/02/2018
Chị Lê Hoàng Nguyễn Thúy
1,000,000vnđ
05/02/2018