Cá nhân
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Chị Nguyễn Hồng Nương
500,000vnđ
25/05/2018
Anh Vũ Thành Trung
10,000vnđ
24/05/2018
Nhà hảo tâm (24/05)
20,000vnđ
24/05/2018
Nhà hảo tâm (23/05)
2,000,000vnđ
23/05/2018
Nhà hảo tâm (23/05)
20,000vnđ
23/05/2018
Chị Trần Kim Anh
100,000vnđ
23/05/2018
Na Na
1,000,000vnđ
23/05/2018
Nhà hảo tâm (22/05)
20,000vnđ
22/05/2018
Nhà hảo tâm (22/05)
100,000vnđ
22/05/2018
Chú Từ Thế Hiền
11,568,000vnđ
22/05/2018
Chú Từ Thế Hiền
13,947,000vnđ
22/05/2018
Chú Từ Thế Hiền
13,129,000vnđ
22/05/2018
Nhà hảo tâm (21/05)
20,000vnđ
21/05/2018
Chị Nguyễn Bùi Quỳnh Như
200,000vnđ
18/05/2018
Chị Thủy
200,000vnđ
18/05/2018