Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Anh Phạm Hoàng An
1,000,000vnđ
06/06/2018
Nhà hảo tâm (06/06)
20,000vnđ
06/06/2018
Chị Phạm Phương Vy
200,000vnđ
06/06/2018
Nhà hảo tâm (05/06)
20,000vnđ
05/06/2018
Chị Lê Thị Mỹ Thuận
200,000vnđ
05/06/2018
Anh Minh Lý
300,000vnđ
05/06/2018
Chị Phạm Thị Ngọc Hương
200,000vnđ
04/06/2018
Chị Linh Nguyễn
100,000vnđ
04/06/2018
Chị Trần Kim Anh
100,000vnđ
04/06/2018
Nhà hảo tâm (04/06)
20,000vnđ
04/06/2018
TikTok SG
500,000vnđ
02/06/2018
Nhà hảo tâm (02/06)
100,000vnđ
02/06/2018
Chị Huỳnh Khả Ái
200,000vnđ
02/06/2018
Nhà hảo tâm (02/06)
2,000,000vnđ
02/06/2018
Chị Phạm Thị Ngọc Thúy
1,000,000vnđ
01/06/2018