Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Cá nhân
Họ & Tên
Số tiền
Ngày
Nhà hảo tâm
30,000vnđ
14/07/2020
Nhà hảo tâm (13/07)
30,000vnđ
13/07/2020
Chị Huỳnh Khả Ái
300,000vnđ
12/07/2020
Chị Thúy
200,000vnđ
12/07/2020
Nhà hảo tâm (11/07)
100,000vnđ
11/07/2020
Nhà hảo tâm (11/07)
400,000vnđ
11/07/2020
Người lao động
100,000vnđ
10/07/2020
Nhà hảo tâm (10/07)
200,000vnđ
10/07/2020
Nhà hảo tâm (10/07)
30,000vnđ
10/07/2020
Nhà hảo tâm (09/07)
30,000vnđ
09/07/2020
Nhà hảo tâm (09/07)
200,000vnđ
09/07/2020
NV
40,000vnđ
09/07/2020
Sinh viên
20,000vnđ
09/07/2020
Nhà hảo tâm (08/07)
1,000,000vnđ
08/07/2020
Nhà hảo tâm (08/07)
30,000vnđ
08/07/2020