Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Đại sứ trái tim
Thanh Mai
Ngọc Anh
Cẩm Vân
Bảo Châu
Thụy Vân
Ngọc Khuê
Trung Dũng
Phương Nga
Ngọc Khánh
Dương Yến Ngọc
Tăng Bảo Quyên
Ngô Thanh Vân
Thùy Dung
Thanh Bạch
Thành Lộc
Mai Phương Thúy
Mỹ Uyên