Viên Văn Giới
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Viên Văn Giới - NNA14-011

Hình ảnh căn nhà trước và sau khi xây dựng

Gia đình Ông/bà

VIÊN VĂN GIỚI

Năm sinh

1945

Địa chỉ,

Số điện thoại

Thôn Yên Cách, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

0985 319017

Tình trạng nhà

Căn nhà hiện tại xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, nhà được làm tạm bợ lợp tranh 2 gian, nền xi măng.

Hình thức hỗ trợ

Xây dựng hoàn chỉnh

Chi phí xây dựng

30.000.000đ

Thời gian xây dựng

1 tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 09/2014

Thời gian hoàn thành

Tháng 10/2012

Hoàn cảnh gia đình

Hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, ông Giới là thương binh loại A, nhà đông con nhưng đều không có công việc làm ổn định nên thu nhập rất thấp.

Hiện tại ông bà mất sức lao động, sống chủ yếu vào tiền trợ cấp thương binh 900.000đ/tháng

Đơn vị giúp đỡ chi phí

- Quỹ Hiều về trái tim

- UBND xã Tế Thắng - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa

NNA14-011