Trương Văn Việt
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Trương Văn Việt - NNA14-004

Hình ảnh căn nhà trước và sau khi xây dựng

Gia đình ông/bà

TRƯƠNG VĂN VIỆT

Năm sinh

1970

Địa chỉ,

Số điện thoại

Ấp Tây Sơn 1– xã Đông Yên, Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

0909 571435

Tình trạng nhà

Căn nhà hiện tại xuống cấp nghiêm trong, được làm tạm bợ trên nền đất, vách lá, trên nóc lợp lá và chắp vá tol cũ đã bị hư hỏng, mùa mưa dột nát ...

Hình thức hỗ trợ

Xây dựng hoàn chỉnh

Chi phí xây dựng

30.000.000 VNĐ

Thời gian xây dựng

2 tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 7/2014

Thời gian hoàn thành

Tháng 8/2014

Hoàn cảnh gia đình

Là hộ nghèo tại địa phương, có 3 con nhỏ đi học, gia đình không có ruộng hay đất sản xuất, phải đi làm  mướn, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Thu nhập gia đình rất thấp và không ổn định.

Căn nhà hiện tại xuống cấp nghiêm trong trong khi gia đình không có điều kiện xây cất nhà mới

Đơn vị giúp đỡ chi phí

- Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty Cồ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam)

- Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

NNA14-004