Phạm Thị Tư
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Phạm Thị Tư - NNA14-005

Hình ảnh căn nhà trước và sau khi xây dựng

Gia đình ông/bà

PHẠM THỊ TƯ

Năm sinh

1970

Địa chỉ,

Số điện thoại

Ấp Tây Sơn 1– xã Đông Yên, Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Nhà không có điện thoại

Tình trạng nhà

Căn nhà hiện tại xuống cấp nghiêm trọng, được làm tạm bợ trên nền đất, vách lá, đòn tay bằng tre, màu mưa đến nhà dột nát.

Hình thức hỗ trợ

Xây dựng hoàn chỉnh

Chi phí xây dựng

30.000.000 VNĐ

Thời gian xây dựng

2 tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 07/2014

Thời gian hoàn thành

Tháng 8/2014

Hoàn cảnh gia đình

Là hộ nghèo tại địa phương, nhà chỉ có người già và trẻ con. Con trai bà bỏ nhà đi để lại con dâu và 2 cháu cho bà nuôi, bà và con dâu thu nhập chính bằng cuộc việc đan lát thuê.

Thu nhập gia đình rất thấp và không ổn định.

Căn nhà hiện tại xuống cấp nghiêm trong trong khi gia đình không có điều kiện xây cất nhà mơi

Đơn vị giúp đỡ chi phí

- Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty Cồ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam)

- Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

NNA14-005