Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Lò Văn Vịnh - NNA14-009

Hình ảnh căn nhà trước và sau khi xây dựng

Gia đình ông/bà

LÒ VĂN VỊNH

Năm sinh

1948

Địa chỉ,

Số điện thoại

Bản Nậm Cản, Phường Nay Lay, TX.Mường Lay, tỉnh Điện Biên

0983 425761

Tình trạng nhà

Căn nhà hiện tại xuống cấp nghiêm trọng, được làm tạm bợ theo kiểu nhà sàn, vách lá, đòn tay bằng tre, mùa mưa đến nhà dột nát.

Hình thức hỗ trợ

Xây dựng hoàn chỉnh

Chi phí xây dựng

30.000.000 VNĐ

Thời gian xây dựng

2 tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 8/2014

Thời gian hoàn thành

Tháng 9/2014

Hoàn cảnh gia đình

Là hộ khó khăn tại địa phương, nhà chỉ có người già và trẻ con.

Thu nhập trong gia đình rất thấp và không ổn định bằng nghề làm thuê thời vụ.

Ông Lò Văn Vịnh là cựu thanh niên xung phong

Căn nhà hiện tại xuống cấp nghiêm trong trong khi gia đình không có điều kiện xây cất nhà mơi.

Đơn vị giúp đỡ chi phí

 

Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty Cồ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam)

NNA14-009