Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Lò Thị Thi - NNA14-008

Hình ảnh căn nhà trước và sau khi xây dựng

Gia đình ông/bà

LÒ THỊ THI

Năm sinh

1949

Địa chỉ,

Số điện thoại

Bản Lói, xã Mường Lói, tỉnh Điện Biên

Nhà không có điện thoại

Tình trạng nhà

Nhà sàn bằng nứa, vách bằng nứa đan, nóc nhà lợp lá, hiện căn nhà đã xuống cấp mưa dột khắp nơi.

Hình thức hỗ trợ

Xây dựng hoàn chỉnh

Chi phí xây dựng

30.000.000 VNĐ

Thời gian xây dựng

2 tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 8/2014

Thời gian hoàn thành

Tháng 9/2014

Hoàn cảnh gia đình

Là hộ nghèo tại địa phương, nhà có 06 nhân khẩu bao gồm trẻ con. Thu nhập chính trong gia đình bằng nghề nông nhưng thu nhập rất thấp và bấp bênh. Bà Lò Thị Thi là cựu thanh niên xung phong của tỉnh Điện Biên.

Căn nhà hiện tại xuống cấp nghiêm trong trong khi gia đình không có điều kiện xây cất nhà mơi

Đơn vị giúp đỡ chi phí

- Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty Cồ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam)

- Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam

NNA14-008