Huỳnh Phú Hữu
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Huỳnh Phú Hữu - NNA14-002

Hình ảnh căn nhà trước và sau khi xây dựng

Gia đình ông/bà

HUỲNH PHÚ HỮU

Năm sinh

1979

Địa chỉ

Số điện thoại

Ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

01633718311

Tình trạng nhà

Hiện nhà đang xuống cấp nghiêm trọng, nhà cất trên nền đất, cột cây đang bị xiêu dẹo, vách lá, lợp nhà thiếc chắp vá.

Hình thức hỗ trợ

Xây dựng hoàn chỉnh

Chi phí xây dựng

30.000.000 VNĐ

Thời gian xây dựng

2 tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 7/2014

Thời gian hoàn thành

Tháng 8/2014

Hoàn cảnh gia đình

Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, không có đất trồng trọt, canh tác, quanh năm làm thuê thời vụ kiếm sống qua ngày.

Căn nhà lá, cột cây, lợp thiếc, xuống cấp nghiêm trọng

Vợ bệnh tật chỉ ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con bị bệnh tim bẩm sinh. 

Anh Phú là thu nhập chính trong gia đình với mức thu nhập bình quân bằng 390.000đ/tháng

 

Đơn vị giúp đỡ chi phí

Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam)

NNA14-002