Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Phẫu thuật tim
Trịnh Hoàng Đức
Q15-063
Trần Đình Mạnh
Q15-062
Hà Văn Hiếu
Q15-061
Nguyễn Thị Thu Thùy
Q15-060
Hồ Thị Tươi
Q15-059
Bùi Thị Phương Trinh
Q15-058
Hồ Trọng Công Chính
Q15-057
Phạm Linh Chi
Q15-056
Kim Duy Mạnh
Q15-055
Ngô Trần Xuân Nghi
Q15-054