Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Phẫu thuật tim
Nguyễn Thiên Ân
Q15-083-BT195
Sơn Thành Thảo
Q15-082-BT190
Thạch Hòa
Q15-081-BT191
Hồ Quế Duyên
Q15-080
Ngô Nguyễn Ngọc Ninh
Q15-079
Võ Mỹ Tuyền
Q15-078
Nguyễn Minh Nhật
Q15-077
Nguyễn Ngọc Trúc
Q15-076-VIDO-BT186B
Phan Thanh Tú
Q15-075
Nguyễn Trung Quí
Q15-074