Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Phẫu thuật tim
Thạch Thị Kiều Hoa
Q15-094-BT206
Thạch Thị Vi Sa
Q15-093-BT192
Trương Tấn Tài
Q15-092
Nguyễn Hà Vy
Q15-091
Hoàng Quang Hưng
Q15-090
Phan Trần Gia linh
Q15-089-Mer15
Nguyễn Thị Nhã Phương
Q15-088
Huỳnh Thị Tú Linh
Q15-087-BT193
Nguyễn Ngọc Trà My
Q15-086-BT188
Trương Công Thịnh
Q15-084-BT197