Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Phẫu thuật tim
Trần Thị Diệu
Q15-104
Đỗ Anh Tú
Q15-103-BT200
Hoàng Đức Bảo
Q15-102
Võ Lê Huyền Thương
Q15-101
Trần Nhất Sang
Q15-100
Bùi Huy Hoàng
Q15-099
Nguyễn Ngọc Thiện
Q15-098
Liêu Bảo Sang
Q15-097
Trần Ngọc Tuyền
Q15-096
Nguyễn Thanh Tuyền
Q15-095