Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Phẫu thuật tim
Võ Lê Diễm Hằng
Q15-114
Nguyễn Thị Ngọc Vân
Q15-113-BT222
Nguyễn Hồ Khánh Đặng
Q15-112
Trần Anh Vũ
Q15-111-Mer15-BT235
Đặng An Cát Tường
Q15-110-BT237
Nguyễn Duy Linh
Q15-109
Trần Đăng Khôi
Q15-108-BT196
Lữ Thành Duy
Q15-107-BT217
Nguyễn Trọng Quân
Q15-106-BT249
Nguyễn Minh Thiện
Q15-105-BT189