Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Phẫu thuật tim
Phạm Thị Yến Nhi
Q15-128-TTC-BT257
Phan Công Minh
Q15-127-BT220
Nguyễn Văn Tường
Q15-126-BT218
Hồ Nhật Sơn
Q15-124-BT214
Trần Thị Tường Vi
Q15-121-BT198
Nguyễn Công Anh Quốc
Q15-120
Lê Nguyễn Ngọc Ý
Q15-119
Phan Thị Kim Ngân
Q15-117-BT236
Nguyễn Bích Huyền
Q15-116-BT231
Lê Văn Hoàng Vũ
Q15-115