Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Phẫu thuật tim
Trần Giang Hoàng Khuyên
Q15-013-Mer15
Bùi Thị Hồng Nhung
Q15-012-Mer15
Huỳnh Ngọc Hóa
Q15-011
Thạch Thị Thênh
Q15-010
Võ Trung Hiếu
Q15-009-VIDO-BT159
Kim Ngọc Vàng
Q15-007
Lê Võ Tây
Q15-006-Mer15
Huỳnh Hoàng Tuấn
Q15-005-VIDO-BT159B
Thạch Hạnh
Q15-004-Mer15
Trương Quốc Đạt
Q15-003-Mer15