Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Phẫu thuật tim
Nguyễn Trần Uyên Nhi
Q15-169-BT230
Nguyễn Xuân Mai
Q15-168-BT269
Đặng Thị Thu Hà
Q15-162-BT274
Đinh Thị Hằng
Q15-160-BT286
Phạm Phương Nhung
Q15-148-BT244
Trần Đỗ Gia Hân
Q15-136-BT240
Nguyễn Minh Lâm
Q15-135-BT248
Nguyễn Thị Hồng Quyên
Q15-133-BT207
Lê Thị Yến Nhi
Q15-130-BT276
Dương Thị Kim Quy
Q15-128-TTC-BT257