Trường tiểu học Tân Lập (Tây Ninh)
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Trường tiểu học Tân Lập (Tây Ninh) - BT12-009TTN

 

Đơn vị
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP
Địa chỉ - Số điện thoại

Xã Tân Lập, Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Người đại diện
Ông Huỳnh Thanh Danh
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Số lượng hỗ trợ 11 em
Đối tượng Học sinh tiểu học nghèo, cận nghèo hay hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có học lực khá trở lên.
Hoàn cảnh Trường tiểu học Tân Lập là trường thuộc xã nghèo của tỉnh Tây Ninh, học sinh chủ yếu thuộc diện gia đình nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng, y tế.
Nội dung bảo trợ Bảo trợ dinh dưỡng cho các em với kinh phí 1.800.000 VNĐ/em/năm học
Tổng kinh phí 19.800.000 VNĐ
Thời gian bảo trợ
Tháng 09/2012 đến 05/2013
Đơn vị bảo trợ

Quỹ Hiểu về trái tim

BT12-009TTN