Trường tiểu học Sông Bình (Bình Thuận)
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Trường tiểu học Sông Bình (Bình Thuận) - BT12-011TBT
Đơn vị
TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG BÌNH
Địa chỉ - Số điện thoại

Thông Cầu Vượt, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận - 01689897377

Người đại diện
Ông Nguyễn Quang An
Chức vụ Hiệu trưởng
Số lượng hỗ trợ 63 em
Đối tượng Học sinh tiểu học nghèo, cận nghèo hay hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có học lực khá trở lên.
Hoàn cảnh

Là trường thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bình Thuận. Học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ trẻ em nghèo, đói có hoàn cảnh khó khăn chiếm tỉ lệ cao so với các trường trong tỉnh và cả nước. Địa hình khu vực khó khăn cho việc tới trường của các em.

Nội dung bảo trợ Bảo trợ dinh dưỡng cho các em với kinh phí 1.800.000 VND/Em
Tổng kinh phí 113.400.000 VNĐ
Thời gian bảo trợ
Tháng 09/2012 đến 05/2013
Đơn vị bảo trợ

Quỹ Hiểu về trái tim

BT12-011TBT