Trường tiểu học Phước Lưu (Tây Ninh)
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Trường tiểu học Phước Lưu (Tây Ninh) - BT12-007TTN

 

Đơn vị
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LƯU
Địa chỉ - Số điện thoại

Xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Người đại diện
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Chức vụ Hiệu trưởng
Số lượng hỗ trợ 07 em
Đối tượng Học sinh tiểu học nghèo, cận nghèo hay hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có học lực khá trở lên.
Hoàn cảnh Trường tiểu học Phước Lưu là trường thuộc xã nghèo của tỉnh Tây Ninh, học sinh chủ yếu thuộc diện gia đình nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng, y tế.
Nội dung bảo trợ Bảo trợ dinh dưỡng cho các em với kinh phí 1.800.000 VNĐ/em
Tổng kinh phí 12.600.000 VNĐ
Thời gian bảo trợ
Tháng 09/2012 đến 05/2013
Đơn vị bảo trợ

Quỹ Hiểu về trái tim

BT12-007TTN