Trường tiểu học Lương Thế Vinh (An Giang)
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Trường tiểu học Lương Thế Vinh (An Giang) - BT14-T.AG01
Đơn vị

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

Địa chỉ- Số điện thoại

Khóm Bình  Đức 1, phường Bình Đức, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang - 076.3851158

Người đại diện
Ông Đoàn Văn Tâm
Chức vụ Hiệu trưởng
Số lượng hỗ trợ 28 em
Đối tượng Học sinh tiểu học nghèo, cận nghèo hay hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có học lực khá trở lên.
Hoàn cảnh Là một trường thuộc vùng xa của Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có tỉ lệ trẻ em nghèo cao.
Nội dung bảo trợ Bảo trợ dinh dưỡng cho các em với kinh phí 200.000 VNĐ/em/tháng
Tổng kinh phí 28.000.000 VNĐ
Thời gian bảo trợ
Tháng 01/2014 đến 05/2014
Đơn vị bảo trợ

Quỹ Hiểu về trái tim

BT14-T.AG01