Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Trường Tiểu Học Lê Văn Tám( An Giang) - BT12-012TAG

 

Đơn vị
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 
Địa chỉ - Số điện thoại

Tổ 6, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang - 076.3727064

Người đại diện
Ông Lê Văn Phước
Chức vụ Hiệu trưởng
Số lượng hỗ trợ 78 em
Đối tượng Học sinh tiểu học nghèo, cận nghèo hay hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có học lực khá trở lên.
Hoàn cảnh Trường tiểu học Lê Văn Tám là trường thuộc xã nghèo của tỉnh An Giang, học sinh chủ yếu thuộc diện gia đình nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn, không được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng, y tế.
Nội dung bảo trợ Bảo trợ dinh dưỡng cho các em với kinh phí 1.800.000 VNĐ/em
Tổng kinh phí 140.400.000 VNĐ
Thời gian bảo trợ
Tháng 09/2012 đến 05/2013
Đơn vị bảo trợ

Quỹ Hiểu về trái tim

BT12-012TAG