Trường Tiểu Học Hàm Nghi (An Giang)
Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Trường Tiểu Học Hàm Nghi (An Giang) - BT12-014TAG
Đơn vị
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM NGHI
Địa chỉ - Số điện thoại

Khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang - 076.3854107

Người đại diện
Ông Tống Văn Bé Ba
Chức vụ Hiệu trưởng
Số lượng hỗ trợ 38 em
Đối tượng Học sinh tiểu học nghèo, cận nghèo hay hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có học lực khá trở lên.
Hoàn cảnh Là một trường thuộc vùng xa của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có tỉ lệ trẻ em nghèo cao.
Nội dung bảo trợ Bảo trợ dinh dưỡng cho các em với kinh phí 1.800.000 VNĐ/em
Tổng kinh phí 68.400.000 VNĐ
Thời gian bảo trợ
Tháng 09/2012 đến 05/2013
Đơn vị bảo trợ

Quỹ Hiểu về trái tim

BT12-014TAG