Hotline:
(+84-8)3 601 6161
Hà Kim Ái - BT12-003K
Họ và tên HÀ KIM ÁI
Giới tính: Nữ
Địa chỉ - số điện thoại Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - 0917 282 137
Ngày tháng năm sinh 07/12/2003
Tình trạng Gia đình khó khăn
Thu nhập gia đình Không ổn định
Hoàn cảnh gia đình

Hà Kim Ái là con của anh Hà Kim Bảo Quốc và chị Võ Thị Thủy. Năm 2012, em Kim Ái đang học lớp 3 tại trường tiểu học Phong Mỹ 1 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Hoàn cảnh gia đình của anh Bảo rất khó khăn, không đất sản xuất, không đất định cư. Hiện gia đình anh sống nhờ nhà cha mẹ ruột. Bản thân anh Bảo mắc bệnh gan, đã từng trải qua phẫu thuật 1 bên gan, nhưng bệnh tình vẫn ngày càng xấu, anh là lao động chính trong gia đình lo cho vợ con và cha mẹ già. Em Ái trong tuổi ăn tuổi học, sức khỏe của anh ngày càng kém. Anh chỉ lo được sinh hoạt phí hàng ngày, anh sợ sau này không chăm sóc được gia đình, con gái phải thất học.

Hình thức hỗ trợ Hỗ trợ học phí, y tế, dinh dưỡng
Chi phí hỗ trợ
5.000.000 VNĐ
Thời gian hỗ trợ
Năm 2012
Đơn vị giúp đỡ chi phí

Quỹ Hiểu về trái tim

BT12-003K