AUDIO

50 bài viết thể hiện qua 52 hai giọng đọc tâm cảm của những người nổi tiếng

Trách nhiệm

Diễn đọc:
Đại Nghĩa

Ích kỷ

Diễn đọc:
Cẩm Ly

Khiêm cung

Diễn đọc:
Tăng Bảo Quyên

Độc tài

Diễn đọc:
Thanh Điền - Thanh Kim Huệ

Thảnh thơi

Diễn đọc:
Anh Quân

Lo Lắng

Diễn đọc:
Thanh Hằng

Bình yên

Diễn đọc:
Mai Phương Thúy

Cảm xúc

Diễn đọc:
Chi Bảo